Centrum Kompetecyjne Catia/NX

AGENDA Seminarium Gliwice/Wrocław

Przedstawiamy szczegółową agendę spotkania w Gliwicach 4 kwietnia 2013.
Do pobrania AGENDA

4 kwietnia/18 kwietnia Gliwice/Wrocław
godz. 8:00 – 10:00 Ogólna prezentacja  o systemie CAD – NX:

 • Prezentacja firmy KS Automotive
 • Prezentacja możliwości oprogramowania NX w tym:
  • Modelowanie bryłowe
  • Modelowanie powierzchniowe
  • Technologia synchroniczna
  • Drafting
  • Sheetmetal
  • Routing Electrical
  • Routing Mechanical
  • Motion Simulation
  • Podstawowe zagadnienia wytrzymałościowe
godz. 10:00 – 12:00 Prezentacja możliwości zmiany systemu CAD z CATIA V5 na NX:

 • Omówienie zawartości pakietów narzędzi w poszczególnych konfiguracjach MACH,
 • Porównanie ogólnej zawartości funkcjonalnej konfiguracji HD2 oraz CAT + MCE + HDX dla CATIA V5 i odniesienie jej do MACH2, MACH3,
 • Wskazanie na przewagę funkcjonalności zawartej w MACH3 w odniesieniu do V5,
 • Argument cenowy
godz. 12:00 Lunch
godz. 13:00 – 15:00 Porównanie funkcjonalności wybranych narzędzi z NX i analogicznych narzędzi w CATIA V5:

 • Dwutorowość modelowania w NX (Solid,Sheet) w odniesieniu do modułowości V5 (Part Design, GSD),
 • Konfigurowalność narzędzi i ich łatwa dostępność z menu kontekstowego w NX,
 • Wyszukiwanie poleceń i narzędzi w NX – Command Finder,
 • Szkicownik w NX a szkicownik w CATIA,
 • Extrude w NX i odniesienie do Pad, Pocket, Multipad, Multipocket, Draft, Drafted Filleted Pad, Boolean,
 • Through Curves, Through Curve mesh, Sweep, Swept, Sweep Along Guide w odniesieniu do multisection, blend, sweep, rib,
 • Trim and Extend, Trimmed Sheet w porównaniu do Split, Trim, Extrapolate,
 • Pattern w odniesieniu do operacji szyków w CATIA V5 (Rectangular pattern, Circular Pattern, User pattern),
 • Shell w porównaniu do analogicznej operacji w V5,
 • Edge Blend, Face Blend i ich porównanie funkcjonalne z Fillet w V5,
 • Enlarge w odniesieniu do Untrim,
 • Studio Spline, Curve from Surface w porównaniu do Spline,
 • Sew, Quilt – w porównaniu z Join, Healing,
 • Operacje na zbiorach geometrycznych.
godz. 15:00 – 16:00 Omówienie działań Centrum CATIA/NX:

 • Omówienie oferty kompleksowego wsparcia technicznego dotychczasowych użytkowników CATIA V5, którzy są na etapie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia i realizacji projektów przy wykorzystaniu oprogramowania NX.