Centrum Kompetecyjne Catia/NX

AGENDA Seminarium Wrocław

Przedstawiamy szczegółową agendę spotkania we Wrocławiu 18 kwietnia 2013.
Do pobrania AGENDA

18 kwietnia Wrocław
godz. 9:00 – 9:30 Prezentacja firmy KS Automotive
Daniel Pastuszka – Project Manager
9:30 – 10:00 Omówienie działań Centrum CATIA/NX
Katarzyna Stańczyk – Specjalista ds. Marketingu
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
10:15 – 10:30 Wprowadzenie do zaprezentowania produktów Siemensa– NX, Teamcenter, Technomatix
Bernard Pacula
Główny konsultant techniczny PLM
10:30 – 11:15 Teamcenter
Bernard Pacula – Główny konsultant techniczny PLM
11:15 – 12:00 Tecnomatix
Grzegorz Traczyk – Kierownik Działu Technicznego PLM
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 14:00 Prezentacja możliwości oprogramowania NX w tym:

 • Modelowanie bryłowe
 • Modelowanie powierzchniowe
 • Technologia synchroniczna
 • Drafting
 • Sheetmetal
 • Routing Electrical
 • Routing Mechanical
 • Motion Simulation
 • Podstawowe zagadnienia wytrzymałościowe
  Andrzej Kawa – Specjalista ds. CAD
14:00 – 16:00
 1. Prezentacja możliwości zmiany systemu CAD z CATIA V5 na NX:
 • Omówienie zawartości pakietów narzędzi w poszczególnych konfiguracjach MACH,
 • Porównanie ogólnej zawartości funkcjonalnej konfiguracji HD2 oraz CAT + MCE + HDX dla CATIA V5 i odniesienie jej do MACH2, MACH3,
 • Wskazanie na przewagę funkcjonalności zawartej w MACH3 w odniesieniu do V5,
 • Argument cenowy

Jerzy Stachów – Koordynator techniczny ds. NX

 

14:50 – 15:00 Przerwa kawowa
 
 1. Porównanie funkcjonalności wybranych narzędzi z NX i analogicznych narzędzi w CATIA V5:
 • Dwutorowość modelowania w NX (Solid,Sheet) w odniesieniu do modułowości V5 (Part Design, GSD),
 • Konfigurowalność narzędzi i ich łatwa dostępność z menu kontekstowego w NX,
 • Wyszukiwanie poleceń i narzędzi w NX – Command Finder,
 • Szkicownik w NX a szkicownik w CATIA,
 • Extrude w NX i odniesienie do Pad, Pocket, Multipad, Multipocket, Draft, Drafted Filleted Pad, Boolean,
 • Through Curves, Through Curve mesh, Sweep, Swept, Sweep Along Guide w odniesieniu do multisection, blend, sweep, rib,
 • Trim and Extend, Trimmed Sheet w porównaniu do Split, Trim, Extrapolate,
 • Pattern w odniesieniu do operacji szyków w CATIA V5 (Rectangular pattern, Circular Pattern, User pattern),
 • Shell w porównaniu do analogicznej operacji w V5,
 • Edge Blend, Face Blend i ich porównanie funkcjonalne z Fillet w V5,
 • Enlarge w odniesieniu do Untrim,
 • Studio Spline, Curve from Surface w porównaniu do Spline,
 • Sew, Quilt – w porównaniu z Join, Healing,
 • Operacje na zbiorach geometrycznych

Jerzy Stachów – Koordynator techniczny ds. NX